Strona główna Szczecinek Przed nami obrady 64. Sesji Rady Powiatu

Przed nami obrady 64. Sesji Rady Powiatu

W najbliższy poniedziałek, 24 lipca, odbędzie 64. sesja Rady Powiatu w Szczecinku. Początek obrad o godz. 12:00.

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023,

b) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2023-2024”,

c) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2023 – 2036,

d) w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat,

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Szczecineckiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

 f) w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Samorządów.

4. Zamknięcie sesji.

Info: Piotr Rozmus