Strona główna Szczecinek CEEiRJ z dofinansowaniem WFOŚiGW

CEEiRJ z dofinansowaniem WFOŚiGW

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku nieustannie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną, a środki na działalność zdobywa m.in. aplikując po różnorakie granty i dofinansowania. Tym razem placówka otrzyma wsparcie na kolejny etap programu edukacyjnego Człowiek – jego miejsce i rola w środowisku, który tradycyjnie adresowany będzie przede wszystkim do młodych mieszkańców Szczecinka, Białego Boru, Barwic, Bornego Sulinowa i Grzmiącej.

W ramach inicjatywy, w Centrum pojawią się akwaria prezentujące ekosystem Morza Bałtyckiego, w których zamieszkają ryby flądrowate oraz skorupiaki. Ponadto zorganizowane zostaną serie warsztatów akwarystycznych oraz dot. badania stanu jeziora Trzesiecko, a także wystawa Bezpieczna Woda. W planach jest też wydanie komiksu na temat wędkarstwa, organizacja konferencji RevitaLife oraz wyjazd uczniów na zajęcia Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dofinansowanie planów CEEiRJ pochodzić będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Suma dotacji to ponad 100 tys. zł, a fundusz już po raz szósty wesprze realizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w regionie.