Strona główna Barwice Ponad 10 mln zł dla LGD Pojezierze Razem

Ponad 10 mln zł dla LGD Pojezierze Razem

Ponad 2 mln euro otrzymało LGD Pojezierze Razem na dofinansowania z nowej perspektywy unijnej. Środki te pozwolą m. in. na rozwój przedsiębiorczości, który w naszym powiecie realizowany będzie w 5 obszarach.

Ruszamy z kolejną porcją wparcia finansowego dla Lokalnych Grup Działania, które tworzą m.in. samorządowcy, lokalni aktywiści i przedsiębiorcy po to, aby realizować różnorodne inicjatywy na Pomorzu Zachodnim. Cieszy nas to, że po raz pierwszy obejmą one swoim zasięgiem cały obszar województwa. Rozpoczynamy trzecią perspektywę unijną w której dla LGD przeznaczamy ponad 50 mln euro – mówił w trakcie spotkania z towarzyszącego podpisaniu umów marszałek Olgierd Geblewicz.

Wśród 13 grup, które otrzymały wsparcie jest również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Razem, które tego dnia w Szczecinie reprezentowali przedstawiciele Zarządu: prezes Paweł Mikołajewski oraz skarbnik Dorota Chrzanowska.

Wsparcie na terenie powiatu szczecineckiego będzie można uzyskać na projekty związane z najstępującymi obszarami:

  1. Rozwój przedsiębiorczości poprzez powstanie nowych podmiotów gospodarczych oraz rozwój istniejących firm – kwota 400 000,00 EUR
  2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – kwota 700 000,00 EUR
  3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – kwota 75 000,00 EUR (m.in. przystosowanie obiektów na cele turystyczne, edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa, opracowanie / tworzenie szlaków tematycznych, ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych, questów, gier terenowych oraz oznakowanie tegoż dziedzictwa)
  4. Aktywna społeczność obszaru objętego LSR – kwota 75 000,00 EUR (m.in. działania doradcze/animujące/szkoleniowe dla aktywności społecznej, wyjazdy studyjne, warsztaty, konferencje, festyny, akcje społeczne, rozszerzenia funkcji świetlic wiejskich)
  5. Aktywizacja osób z grup w niekorzystnej sytuacji – kwota 714 319, 60 EUR (wsparcie będzie ukierunkowane na działania skierowane do osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo)

Więcej szczegółów znaleźć można m.in. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Przypomnijmy, że Lokalna Strategia Rozwoju przygotowana przez LGD POJEZIERZE RAZEM obejmuje obszar pięciu gmin: Barwice, Biały Bór oraz Borne Sulinowo jako trzy gminy miejsko-wiejskie oraz Grzmiąca i Szczecinek jako dwie gminy wiejskie.