Strona główna Szczecinek Starostwo wydało informator edukacyjny

Starostwo wydało informator edukacyjny

Z myślą o młodzieży, absolwentach szkół podstawowych oraz dorosłych zamierzających uzupełnić wykształcenie opracowano właśnie Powiatowy Informator Edukacyjny na rok szkolny 2024/2025. Znajdują się w nim informacje o szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki.

Przygotowana publikacja – obejmująca w sposób całościowy różnorodne formy kształcenia, ułatwić ma podjęcie decyzji o wyborze właściwej szkoły.

Warto pamiętać, że Starostwo Powiatowe w Szczecinku jest także organem prowadzącym dla 3 innych jednostek edukacyjnych:

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku zapewniający edukację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
  2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku świadcząca profesjonalne formy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej oraz diagnostycznej.
  3. Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku, w którym funkcjonuje: Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku oferująca bogatą ofertę zajęć pozaszkolnych oraz Bursa Szkolna nr 2 w Szczecinku zapewniająca opiekę uczniom w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania.

DO POBRANIA: