Strona główna Biały Bór Kongres Kół Gospodyń Wiejskich ponownie w Białym Borze

Kongres Kół Gospodyń Wiejskich ponownie w Białym Borze

Po rocznej przerwie, w sobotę Białym Borze odbyła się szósta już edycja regionalnego Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich. Na terenie dawnej stadniny koni zameldowały się ekipy reprezentujące praktycznie całe województwo zachodniopomorskie.

Wydarzenie tradycyjnie zorganizował koszaliński oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zarówno uczestniczący w kongresie członkowie kół jak i przybyli na wydarzenie goście (w tym m.in. wiceminister Małgorzata Golińska) zapewniali jak ważne dla lokalnych społeczności są koła. Często podkreślano, że punktem zwrotnym dla Kół Gospodyń Wiejskich stała się możliwość uzyskania przez nich osobowości prawnej, co wyraźnie sprawiło, że ich rola w życiu mieszkańców uległa i nadal ulega przeobrażeniu. Nie zapominajmy też o doskonałej promocji – prezentujące swoje dzieła czy to kulinarne czy też rękodzielnicze członkowie KGW są doskonale kojarzącymi się z naszym regionem wizytówkami.

Głównym celem przyjazdu kół do Białego Boru były przede wszystkim wymiana doświadczeń oraz nawiązanie relacji z koleżankami i kolegami z innych części Pomorza Zachodniego. W tym celu m.in. przeprowadzone zostały konkursy, a na ustawionej scenie zadbano o występy na scenie. Nie zabrakło również błyskawicznego kursu zbiorowego tańca, co staje się już mała tradycją wydarzenia.