Strona główna Borne Sulinowo Borne Sulinowo z karetką?

Borne Sulinowo z karetką?

Borne Sulinowo ma się wzbogacić w niedługim czasie o stacjonującą na terenie miasta karetkę. Jak zapewniają w powiecie, wieloletnie starania starosty Krzysztofa Lisa wreszcie mają szansę przynieść efekt w postaci obecnego na stałe składu zespołu ratowniczego wraz z pojazdem typu P.

O tym jak ważny w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia jest czas dojazdu karetki na miejsce zdarzenia, nie trzeba nikogo przekonywać. Od wielu lat starosta Krzysztof Lis zabiegał u wojewody zachodniopomorskiego o utworzenie nowego zespołu ratownictwa medycznego typu P na terenie Bornego Sulinowa – wyjaśnia Piotr Rozmus, rzecznik Starostwa Powiatowego w Szczecinku, jednocześnie dodając – Powiat Szczecinecki wciąż oczekuje na decyzję wojewody, ale jest duża szansa, że kilkuletnie starania starosty wreszcie przyniosą zamierzony efekt, co z całą pewnością przełożyłoby się na poprawienie bezpieczeństwa w powiecie szczecineckim.

Starosta argumentuje swój wniosek faktem, że Borne Sulinowo oddalone jest od szpitala o 20 km. Ponadto w gminie Borne Sulinowo funkcjonują dwie placówki udzielające świadczeń z zakresu medycyny i opieki społecznej: Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane (dysponujące 50 miejscami) oraz Dom Pomocy Społecznej (dysponujący 139 miejscami).

Skład zapewniać miałby oczywiście Szpital w Szczecinku, który jest dysponentem 3 zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu szczecineckiego oraz 1 zespołu na terenie powiatu koszalińskiego: zespołu typu S w Szczecinku, zespołu typu P w Szczecinku (oba stacjonują przy szczecineckiej lecznicy), zespołu typu P w Barwicach (stacjonuje przy ul. Kościuszki w Barwicach) oraz zespołu typu P w Bobolicach.

REKLAMA