Strona główna Borne Sulinowo Borneńskie sołectwa opracowują wzór ludowy

Borneńskie sołectwa opracowują wzór ludowy

Stowarzyszenie Kuźnia Talentów w Krągach realizuje w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023 zadanie “Bukiet gminy Borne Sulinowo – budowanie tożsamości sołectw gminy Borne Sulinowo“.

Celem projektu jest budowanie tożsamości i tworzenie kultury osadniczej sołectw gminy Borne Sulinowo poprzez opracowanie wzoru ludowego / symbolu będącego marką, z którą będą się identyfikować mieszkańcy danych miejscowości. Kanwą wzorów identyfikujących poszczególne sołectwo będzie opracowany już wzór Sołectwa Krągi.