Strona główna Borne Sulinowo Jeleń z nowym pomostem

Jeleń z nowym pomostem

W miejscowości Jeleń, a konkretnie na jeziorze Świdno-Sarcze, powstał nowy pomost wędkarski. Celem inwestycji była poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa poprzez stworzenie bezpiecznego i komfortowego miejsca do wędkowania i docelowo również wodowania łodzi lekkich.

Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe sołectwa prace podzielono na kilka etapów. Początkowy etap rozpoczęto jeszcze w 2020 od projektowania i uzyskania wymaganych pozwoleń.

Po koniec 2021 przeprowadzono roboty przygotowawcze obejmujące wycinanie trzciny z jeziora, usunięcie korzeni i humusu, ułożenie na powierzchni 400 m2 geowłókniny oraz warstwy filtracyjnej z piasku. Na przełomie 2022 i 2023 wykonano ostatnie prace związane z budową pomostu wędkarskiego.

Nowopowstały obiekt budowlany mierzy 25 m.b. i prezentuje się imponująco. Budowa pomostu wędkarskiego jest częścią większego projektu, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Jeleń i promowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Wartość inwestycji: 82.204,17 zł. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

Info: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

REKLAMA