Strona główna Borne Sulinowo Pomóż strażakom z Bornego nabyć defibrylator

Pomóż strażakom z Bornego nabyć defibrylator

Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Bornego Sulinowa to jedna z najmłodszych jednostek z naszym województwie. Mimo tego jest też jedną z najbardziej zapracowanych OSP.

Druhny i druhowie zwrócili się kilka dni temu o pomoc finansową zakładając zbiórkę internetową. Chodzi o zakup ważnego dla nich defibrylatora AED wartego około 8 tys. zł. Ze względu na charakterystyczne położenie tj. umiejscowione w mieście Dom Pomocy Społecznej oraz Centrum Rehabilitacji SM, a także dużą ilość osób starszych zamieszkujących gminę, większość interwencji odnotowywanych przez borneńskich ochotników to właśnie pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego, a do tego typu niesienia pomocy wysokiej klasy defibrylator jest bardzo potrzebny.

Jesteśmy coraz częściej wzywani, aby udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zatrzymania krążenia. Liczymy, że takich wyjazdów będziemy mieli jak najmniej, ale nasze doświadczenie pokazuje, że wyposażeni w odpowiedni sprzęt możemy nieść realną i skuteczną pomoc – piszą pod zbiórką strażacy.

Aby wspomóc druhów z Bornego Sulinowa wystarczy dokonać choćby drobnej wpłaty na założoną zbiórkę: link

Jakub Łosek, Szczecinek112