Strona główna Borne Sulinowo Świetlica w Silnowie oficjalnie oddana do użytku

Świetlica w Silnowie oficjalnie oddana do użytku

Miło nam poinformować, że w dniu 9 listopada br. nowo wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej w Silnowie został przekazany właścicielowi – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie. Tym samym przebudowa obiektu po byłej restauracji na świetlicę wiejską została zakończona.

Już wkrótce placówka wznowi swą działalność w nowej odsłonie i znacznie bardziej komfortowych warunkach. Służyć będzie lokalnej społeczności, w szczególności dzieciom i młodzieży.

Przypominamy, że środki na realizację operacji pn. „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie” w kwocie 0,5 mln zł Gmina Borne Sulinowo pozyskała w 2021 r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość inwestycji wyniosła ok. 1,3 mln zł.

Celem operacji było stworzenie oferty kulturalnej oraz bazy aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

Zadanie pn. „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie”, będące operacją typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.