Strona główna Grzmiąca Krosino będzie mieć nową drogę

Krosino będzie mieć nową drogę

Mieszkańcy Krosina oraz pracownicy lokalnego tartaku już wkrótce będą mogli cieszyć się z nowej drogi. Wójt Patryk Makowski oficjalnie przekazał plac budowy pod realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250Z w m. Krosino.

Realizowana przez Powiat Szczecinecki inwestycja obejmie swoim zakresem odcinek od skrzyżowania ul. Długiej z ul. Spacerową, aż do drugiego zjazdu do tartaku na ul. Dworcowej. Wartość zadania to 2.704.558,83 zł, a przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanych terenom popegeerowskim.

Wykonawcą inwestycji będzie spółka Pol-Dróg Gdańsk, a planowany termin jej zakończenia to 31 maja 2023.

Mieszkańcy Krosina jak i pracownicy tartaku – największego zakłady pracy w naszej gminie – mogą mieć powody do radości. Poprawi się bezpieczeństwo, komfort i jakość życia. To również zmiana estetyki tej części Krosina. Ogromne podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie, a szczególne podziękowania kieruje do Starosty Szczecineckiego, pana Krzysztofa Lisa. Wysiłek i starania wielu osób mają swój wymarzony finał i choć pozostaje świadomość ogromu potrzeb i wyzwań w naszej gminie to z wielką ulgą stwierdzam, że kolejne zadanie możemy wykreślić z tej listy – powiedział Patryk Makowski, Wójt Gminy Grzmiąca.