Strona główna Region Szóstka redaktora Łagockiego. Niezależny kandydat do Senatu przedstawia Obywatelski program

Szóstka redaktora Łagockiego. Niezależny kandydat do Senatu przedstawia Obywatelski program

Po wielu spotkaniach i rozmowach z mieszkańcami przedstawiam proobywatelski program wyborczy – mówił podczas wtorkowej konferencji Marek Łagocki, niezależny i bezpartyjny kandydat do Senatu, który zaprezentował sześć punktów programowych.

Wiodący punkt to Senatorskie Centrum Interwencji Obywatelskiej. Kolejny to: Edukacja i Administracja oraz uczciwe płace. Trzeci punkt: Niepełnosprawni, ich rodziny i bliscy oraz godne życie. Czwarte: Adekwatne podatki dla przedsiębiorców i samozatrudnionych. Piąta sprawa: Transport i zrównoważony rozwój sołectw. I szósty punkt: Usprawnienie systemu ochrony zdrowia.

Po wygranych wyborach utworzę Senatorskie Centrum Interwencji Obywatelskiej – mówił Marek Łagocki. Po setkach, tysiącach rozmów wiemy, że takie biuro i punkty w Koszalinie, Sławnie, Szczecinku są potrzebne. Deklaruję, że będziemy interweniować w sprawach obywatelskich m.in. zdrowotnych, urzędowych, prawnych, drogowych, komunalnych itp. W naszych biurach w Koszalinie, Szczecinku i Sławnie ustalone zostaną dyżury senatorskie, prawników, urzędników, lekarzy i innych specjalistów, na których będzie zapotrzebowanie. Otwarta zostanie infolinia dla mieszkańców, którzy nie mogą dotrzeć do punktu interwencyjnego, a mają sprawy, których sami nie są w stanie rozwiązać.

Czas by nauczyciele, pracownicy szkół oraz administracji publicznej zarabiali godnie – przedstawił drugi punkt programowy kandydat ubiegający się o mandat senatora RP. Trzeba doprowadzić do proporcjonalnego wzrostu płac uwzględniając w danym roku minimalne wynagrodzenie. Niesprawiedliwe jest to, że pracownicy tych sektorów z wieloletnim stażem zarabiają kilkaset złotych więcej od nowozatrudnionych. Czas na zmiany w programie nauczania. Więcej nauki w szkołach, mniej zadań dla uczniów w domach. Nie może być tak, ze rodzice całymi popołudniami siedzą i odrabiają lekcje z dziećmi, to trzeba zmienić – mówił.

Konieczne jest umożliwienie opiekunom osób z niepełnosprawnościami pracy zawodowej, jako uzupełnienia świadczenia pielęgnacyjnego – przekonywał Łagocki. Praca jako rehabilitacja społeczna dla osób, którym niepełnosprawność intelektualna lub inne ograniczenia nie pozwalają na pracę na wolnym rynku.

Dzięki rozmowom z obywatelami wiemy, że jest duży problem z dostępnością do ośrodków i placówek takich jak ZAZ-y, WTZ i podobne. Konieczne jest zapewnienie wytchnienia opiekunom przez poszerzenie sieci placówek typu WTZ, OWiRON, ŚDS, świetlice socjoterapeutyczne. Opieka wytchnieniowa i asystentura powinna funkcjonować jako system wsparcia starzejących się i chorujących opiekunów. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie opieki osobom z niepełnosprawnościami, które po śmierci opiekunów zostały same. O to będę walczył i zabiegał – zapewniał Marek Łagocki.

Konieczna jest reforma orzecznictwa o niepełnosprawności – jedna komisja bez podziału na orzecznictwo ZUS, PPP i powiatowe – orzeczenie na stałe po 16. roku życia, w przypadku choroby lub stanu, który nie rokuje. O to także będę zabiegał w nadchodzącej kadencji – zapewnił również Łagocki.

Przedsiębiorcy i samozatrudnieni – ten sektor buduje i utrzymuje całe państwo. Nie możemy ich łupić w nieskończoność. Sam jestem przedsiębiorcą – kontynuował Łagocki. Jestem za 12-procentowym podatkiem dochodowym, za dobrowolnym ZUS-em z obowiązkowymi składkami zdrowotnymi, i za uwolnieniem kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.

Kolejny problem – transport. Wiele milionów ludzi w naszym kraju jest wykluczonych komunikacyjnie. Mamy XXI wiek, a obywatelom brakuje połączeń do lekarzy, czy urzędów. Gminy nie mają na tym zarabiać, to ich obowiązek, by zapewnić transport nawet dla jednego obywatela – podkreślił Marek Łagocki. Oczywiście dostrzegam to, co się dzieje wokół nas, jak np. otwarcie nowego odcinka S11, czy budowa S6. Aż chce się powiedzieć: w końcu, jak długo my mieszkańcy tej ziemi mamy czekać. Ale trzeba iść dalej. Trzeba spowodować, by było więcej połączeń komunikacyjnych w małych miejscowościach.

Ważny jest rozwój sołectw – mówił też kandydat. Zgadzamy się z sołtysami i radami sołeckimi, które chcą rozwoju swoich małych ojczyzn. Potrzebne są tereny rekreacyjne, sportowe i obiekty kultury.

I w końcu zdrowie i ochrona zdrowia. Chcę zabiegać o wprowadzenie zwrotu kosztów wizyty prywatnej u specjalisty przy oczekiwaniu na wizytę dłużej niż trzy miesiące. Aby pacjent, który dowie się w okienku, że ma się zgłosić za trzy miesiące albo i później, mógł wybrać lekarza prywatnego i by otrzymał za to zwrot poniesionych kosztów – tłumaczył Łagocki. Jestem też za uwolnieniem specjalizacji lekarskich i zwiększeniem limitu specjalizacji z zakresu neurologii, endokrynologii, kardiologii oraz pulmonologii i nefrologii. Kolejny postulat to całkowicie darmowe leki na receptę dla seniorów po 80. roku życia. Należy poszerzyć pakiet darmowych badań profilaktycznych w zakresie nowotworów, układu sercowo-naczyniowego, neurologicznym. Konieczny jest te rozwój i większa dostępność do zakładów fizykoterapii oraz więcej darmowych zabiegów fizjoterapeutycznych. W każdej gminie powinien być lekarz i pielęgniarka nocnej i świątecznej opieki. I sprawa pensji – konieczne są podwyżki dla ratowników medycznych oraz kierowców ambulansów i sanitariuszy, a także większe wsparcie finansowe dla szpitali.

Marek Łagocki za pośrednictwem mediów podziękował wszystkim mu życzliwym za słowa wsparcia i współpracę na dotychczasowej drodze kampanii wyborczej. Dziękował za zaangażowanie. Przed nami ostatni tydzień kampanii – co było to było, teraz działamy dalej i zachęcam wszystkich, by 15 października oddać głos na niezależnego Łagockiego! – dodał.

Podczas konferencji poparcie dla Łagockiego wyraziła publicznie grupa mieszkańców. Od poszczególnych wyborców padały słowa: Głosuję na Marka Łagockiego, bo to odpowiedni człowiek na to stanowisko, który dba o ludzi – mówiła Mieczysława Stemplowska, emerytka z powiatu koszalińskiego.

Jesteśmy z grupy rekonstrukcyjnej historyczno-militarnej. Głosujemy na Marka Łagockiego, bo to właściwy człowiek na właściwym miejscu – mówili działacze militarni. Kolejna deklaracja: To człowiek, któremu zależy na rozwoju edukacji, stawiamy na Łagockiego! Marek to osoba, która wysłucha każdego człowieka – mówił Dawid Mycio, przedsiębiorca z Koszalina.

Dajmy mieszkańcom wybór: czy chcą układu zamkniętego i chcą w polityce ludzi, którzy są od lat, czy chcą człowieka, który jest blisko ludzi od kilkunastu lat, któremu dają ogromne zaufanie – podsumował Łagocki.

Cały program wyborczy znaleźć można na www.marekłagocki.pl