Strona główna Aktualności Spalenizna w mieszkaniu i ratunek w windzie

Spalenizna w mieszkaniu i ratunek w windzie

W minionym tygodniu strażacy z regionu uczestniczyli w likwidacji 9 zdarzeń, w tym 2 pożarów oraz 7 miejscowych zagrożeń. Na stanowisko kierowania wpłynęło również jedno zgłoszenie, które po sprawdzeniu zostały przez funkcjonariuszy zakwalifikowane jako alarm fałszywy.

Niestety, ogień wciąż pojawia się w przewodach kominowych, w których dochodzi do pożarów sadzy. Funkcjonariusze ponawiają więc apel o systematyczne oczyszczanie przewodów dymowych i spalinowych (kominów). Zgodnie z obowiązującym prawem, częstotliwość czyszczenia jest zależna od rodzaju obiektu i paleniska oraz przedstawia się następująco:

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jedno-rodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

28.11.2022Udzielenie pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej leżącej na chodniku do czasu przybycia ZRM Szczecinek, ul. Ks. Elżbiety

Pożar sadzy w przewodzie kominowymGrzmiąca, ul. Krótka
30.11.2022Zderzenie dwóch samochodów osobowych – dwie osoby poszkodowane zabrane do szpitala na dalsze badaniaSzczecinek, ul. Trzesiecka
1.12.2022Uwolnienie osoby z windy Szczecinek, ul. Strażacka

Do straży wpłynęło zgłoszenie o zapachu spalenizny w mieszkaniu. Działania straży polegały na monitoringu
składu powietrza (nie stwierdzono obecności gazów niebezpiecznych) oraz przeszukaniu zarzewi ognia.
Szczecinek, ul. Drahimska
3.12.2022Zgłoszenie do straży wpłynęło o pożarze hali. Po przybyciu na miejsce zdarzania nie stwierdzono oznak pożaru
– zdarzenie zakwalifikowano jako alarm fałszywy.
Szczecinek, ul. Waryńskiego

Zderzenie dwóch samochodów osobowych – dwie osoby poszkodowane.
Po przebadaniu przez ZRM pozostały na miejscu zdarzenia.
Grzmiąca, ul. Bobolicka

Pożar odpadów komunalnych w pojemniku.Łubowo, ul. Brzozowa
4.12.2022Wypompowanie wody z zalanej piwnicy w budynku mieszkalnymSzczecinek, ul. Pilska

Zderzenie dwóch samochodów osobowych – brak osób poszkodowanych.Biały Bór, ul. Bobolicka

Info: kpt. Mirosław Śledź