Strona główna Aktualności W poniedziałek startuje kwalifikacja wojskowa

W poniedziałek startuje kwalifikacja wojskowa

Od poniedziałku w powiecie szczecineckim startuje kwalifikacja wojskowa 2023. Jako pierwsi na komisji w Zakładzie Obsługi Nieruchomościami Powiatu Szczecineckiego przy ul. Artyleryjskiej 9 w Szczecinku stawić się muszą mieszkańcy gminy Borne Sulinowo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (Dz.U. 2023, poz. 333) Wojskowe Centrum Rekrutacji w Szczecinku wzywa mieszkańców poszczególnych gmin w następujących terminach:

 • Gmina Borne Sulinowo: 17-18.04.2023 r.
 • Miasto Szczecinek: 19-28.04.2023 r.
 • Gmina Barwice: 9-10.05.2023 r.
 • Gmina Biały Bór 11-12.05.2023 r.
 • Gmina Grzmiąca: 15.05.2023 r.
 • Gmina Szczecinek: 16-17.05.2023 r.
 • Kobiety: 18.05.2023 r.
 • Dzień dodatkowy: 19.05.2023 r

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18. rok życia.

Co zabrać ze sobą?
Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • zaświadczenie kontynuacji nauki bądź legitymacja szkolna,
 • dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 • dokumentacja medyczna – w przypadku jeśli osoba pozostaje w trakcie leczenia.

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek stawienia się do tegorocznej kwalifikacji wojskowej mają:

 • mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2021 i 2022:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby.