Strona główna Barwice Burmistrz Barwic z absolutorium

Burmistrz Barwic z absolutorium

Rada Miejska w Barwicach 27 czerwca udzieliła Burmistrzowi Barwic absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Na początku sesji, zastępca burmistrza Barwic Robert Zborowski przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności, omawiając osiągnięcia, projekty i cele zrealizowane w ciągu poprzedniego roku. Omówiono również wyzwania i trudności, z jakimi się spotkano oraz sposoby ich rozwiązania.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Miejskiej nad działalnością Burmistrza. Radni oceniają pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej gminy.

Zarówno Rada Miejska (11 głosów za, 1 głos przeciw), jak i Regionalna Izba Obrachunkowa, pozytywnie oceniły pracę władz Gminy Barwice w 2022 roku, udzielając absolutorium.

Udzielenie absolutorium burmistrzowi stanowiło formalne potwierdzenie, że Rada Miejska zatwierdza pracę burmistrza i uznaje go za kompetentnego w zarządzaniu miastem.

UM Barwice

REKLAMA