Strona główna Biały Bór Bezpieczniej w gminie Biały Bór

Bezpieczniej w gminie Biały Bór

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przebuduje sygnalizację ostrzegawczą i chodniki oraz dodatkowo oświetli przejścia dla pieszych na terenie gminy Biały Bór.

Doświetlenie jednego tylko przejścia dla pieszych to koszt ok. 70 tys. zł. Modernizacja takich obiektów w samym tylko Białym Borze mogłaby pochłonąć sporą sumę.

Sami nie bylibyśmy w stanie wydać niemal pół miliona złotych na doświetlenie przejść w samym Białym Borze. A do końca roku doświetlone zostaną wszystkie przejścia przy drogach krajowych na terenie całej naszej gminy – informuje Paweł Mikołajewski, Burmistrz Białego Boru.

Warto dodać, że w Białym Borze ruszyła także wymiana oświetlenia ulicznego. Zamontowanych zostanie około 700 lamp ledowych, które nie tylko poprawią bezpieczeństwo, ale także wpłyną na mniejsze rachunki za energię elektryczną. Gmina szacuje, że wyda na oświetlenie nawet o połowę mniej niż dotychczas.