Strona główna Borne Sulinowo Droga przy szkole w Juchowie do modernizacji

Droga przy szkole w Juchowie do modernizacji

Jedna z najważniejszych dróg w Juchowie doczeka się modernizacji. Ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja w znaczący sposób poprawi stan techniczny drogi, bezpieczeństwo jej użytkowników i komfort dojazdu do miejsc użyteczności publicznej, tj. szkoły podstawowej, sklepu spożywczego i cmentarza.

Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisała w towarzystwie Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisława Wziątka podpisała burmistrz Dorota Chrzanowska. Całkowity koszt modernizacji drogi oszacowano na 767 364,68 zł, z czego 460 493,00 zł stanowi dotacja z PROW 2014-2020. Zadanie zostanie zrealizowane do końca lipca 2024 roku.

Więcej o tej oraz innych inwestycjach prowadzonych oraz planowanych na terenie gminy Borne Sulinowo w najnowszym wydaniu Borneńskiego Programu Samorządowego.