Strona główna Grzmiąca W Storkowie podsumowano działalność OSP

W Storkowie podsumowano działalność OSP

Za nami zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie szczecineckim. Takowe odbyło się również w Storkowie w gminie Grzmiąca, na którym zjawili się m.in.: Pan Jakub Hardie-Douglas – Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Pani Magdalena Strzelec – Asystent społeczny minister Małgorzaty Golińskiej, Radna Gminy Grzmiąca, bryg. Andrzej Wójtowicz – Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku, Pan Patryk Makowski – Wójt Gminy Grzmiąca, Pan Marek Bulczak – Przewodniczący Rady Gminy Grzmiąca czy Pan Daniel Lemke – Nadleśniczy Nadleśnictwa Czaplinek.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdania z działań jednostki, zrealizowanych zakupów sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz remontów. Ochotnicy przedstawili także plany na najbliższy czas. Nie ukrywają, że kluczowymi sprawami jest zakup pilarki, środków ochrony indywidualnej, pozyskania aparatów ochrony dróg oddechowych czy co najważniejsze nowego samochodu.

W 2022 roku jednostka ze Storkowa, w której łącznie służy około 20 osób odnotowała według statystyk Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku 41 zdarzeń. Większość z nich to miejscowe zagrożenia, czyli usuwania m.in. skutków wichur. Sześć z nich to pożary: ładowarki teleskopowej, budynków mieszkalnych w Iwinie, Suchej i Kusowie, traw w Żarnowie jak również przewodu kominowego w Iwinie.

Dochody OSP Storkowo w ubiegłym roku wyniosły ponad 70 tysięcy złotych. To za sprawą remontu i pozyskanych dofinansowań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego o wartości prawie 60 tysięcy złotych. Druhowie własnymi rękoma zmodernizowali strażnicę zmieniając ją nie do poznania. Wcześniej warunki w niej panujące nie były zbyt zadowalające.

Naczelnik OSP dh Łukasz Kubacki podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na specyfikę działań jednostki. Podkreślił, iż w okolicy znajduje się wiele lasów czy terenów rolnych a to wymaga, szczególnie podczas żniw posiadania dobrego sprzętu by na czas udzielić pomocy. Nie raz to oni byli pierwsi na miejscu ratując dobytek innych.

Głos zabrali zaproszeni goście odnosząc się do sytuacji druhów. Posiadają oni obecnie 40-letniego Mercedesa bez zbiornika na wodę, który nie ma wystarczającego miejsca do przewozu sprzętu ratowniczego. To ogranicza ich podczas działań.

Jak powiedział Wójt Patryk Makowski wymiana wozu w Storkowie stoi na pierwszym miejscu jeśli chodzi o OSP w gminie Grzmiąca i wymianę sprzętu. Równie ważna jest też budowa remizy w Krosinie. Okazało się, że składano już wniosek na dofinansowanie do zakupu nowego samochodu, który niestety nie uzyskał akceptacji w Komendzie Głównej PSP.

Głos zabrała także Pani Magdalena Strzelec, która w imieniu nieobecnej minister Małgorzaty Golińskiej podziękowała strażakom za wysiłek i trud w ratowanie ludzkiego życia oraz mienia. Poinformowała również o nowych programach na dofinansowanie sprzętu np. Eco-Strażak.

Na zakończenie wszystkim sponsorom jak również osobom, które przyczyniły się do rozwoju jednostki w roku sprawozdawczym wręczono pamiątkowe statuetki.

Jakub Łosek, Szczecinek112