Strona główna Aktualności Pięć pożarów i trzy fałszywe alarmy

Pięć pożarów i trzy fałszywe alarmy

W minionym tygodniu strażacy z regionu uczestniczyli w likwidacji 10 zdarzeń, w tym 5 pożarów oraz 5 miejscowych zagrożeń. Na stanowisko kierowania wpłynęły również 3 zgłoszenia, które po sprawdzeniu zostały przez funkcjonariuszy zakwalifikowane jako alarmy fałszywe.

Niestety, ogień wciąż pojawia się w przewodach kominowych, w których dochodzi do pożarów sadzy. Funkcjonariusze ponawiają więc apel o systematyczne oczyszczanie przewodów dymowych i spalinowych (kominów). Zgodnie z obowiązującym prawem, częstotliwość czyszczenia jest zależna od rodzaju obiektu i paleniska oraz przedstawia się następująco:

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jedno-rodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

21.11.2022Kolizja samochodu osobowego – działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora,
sorpcji płynów eksploatacyjnych oraz udzieleniu pomocy przedmedycznej do czasu przybycia ZRM.
Gwda Wielka, ul. Strażacka 
22.11.2022Monitorowanie składu powietrza – nie stwierdzono obecności gazów niebezpiecznych.Szczecinek, ul. Wyszyńskiego
23.11.2022Pożar olejuSzczecinek, Plac Wolności

Zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego – po przybyciu na miejsce zdarzenia nie stwierdzono oznak pożaru.
Działania straży polegały na zmonitorowaniu składu powietrza – nie stwierdzono obecności gazów niebezpiecznych.
Żółtnica, ul. Szczecińska

Usunięcie drzewa pochylonego nad drogą, uniemożliwiające przejazd.Sławęcice
24.11.2022Usunięcie zwisających konarów nad drogą.Chłopowo
25.11.2022Pożar sadzy w przewodzie kominowym.Biały Bór, ul. Człuchowska

Pożar sadzy w przewodzie kominowym.Borzęcino

Zgłoszenie do straży wpłynęło o pożarze na terenie ogródków działkowych „Wrzos”.
Po przybyciu na miejsce zdarzania nie stwierdzono oznak pożaru – zdarzenie zakwalifikowano jako alarm fałszywy. 
Szczecinek, ul. Kołobrzeska
26.11.2022Do straży wpłynęła informacja z monitoringu pożarowego o pożarze w budynku archiwum.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i sprawdzeniu obiektu nie stwierdzono oznak pożaru. Zdarzenie zakwalifikowano jako AF.
Szczecinek, ul. Parkowa

Pożar samochodu osobowego po uderzeniu w drzewo, jedna osoba poszkodowana, zabrana do szpitala na badania.Biały Bór

Do straży wpłynęła informacja o sobie stojącej na parapecie.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano mężczyznę opartego o parapet, stojącego w mieszkaniu.
Brak zagrożenia życia. Dalsze czynności wyjaśniające prowadzi Policja. Zdarzenie zakwalifikowano jako AF.
Borne Sulinowo, ul. Targowa
27.11.2022Pożar pojemnika na odpady komunalne.Łubowo, ul. Strzelecka

Info: kpt. Mirosław Śledź