Strona główna Aktualności Seryjne pożary kominów

Seryjne pożary kominów

Foto: https://www.facebook.com/Szczecinek112

W minionym tygodniu strażacy z regionu uczestniczyli w likwidacji 13 zdarzeń, w tym 9 pożarów oraz 4 miejscowych zagrożeń.

W większości przypadków ogień pojawiał się w przewodach kominowych, w których dochodziło do pożarów sadzy. Strażacy apelują o systematyczne oczyszczanie przewodów dymowych i spalinowych (kominów). Zgodnie z obowiązującym prawem, częstotliwość czyszczenia jest zależna od rodzaju obiektu i paleniska i przedstawia się nastepująco:

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jedno-rodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

15.11.2022Pożar drewna składowanego przy piecu w kotłowni, w budynku wielorodzinnym.Sucha

Pomoc osobie poszkodowanej – ze względu na długi czas dojazdu ZRM zostaliśmy zadysponowani do udzielenia pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej.Boleszkowice
16.11.2022Pożar sadzy w przewodzie kominowym. Szczecinek,
ul. Armii Krajowej
17.11.2022Pożar samochodu osobowego. Szczecinek,
ul. Koszalińska
18.11.2022Usunięcie zwisającego konaru nad dachem budynku wielorodzinnego.Barwice

Pożar sadzy w przewodzie kominowym.Sucha

Pożar sadzy w przewodzie kominowym.Barwice
19.11.2022Pożar sadzy w przewodzie kominowym.Radusz

Monitorowanie składu powietrza – nie stwierdzono obecności gazów niebezpiecznych.Borne Sulinowo,
ul. Wyszyńskiego

Pożar sadzy w przewodzie kominowym.Borne Sulinowo,
ul. Lipowa
20.11.2022Wypadek samochodu osobowego (pojazd uderzył w drzewo) – działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do poszkodowanej przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Następnie ewakuowano poszkodowaną z samochodu do karetki. Poszkodowana zabrana do szpitala na dalsze badania.Biały Bór – Kaliska

Pożar pojemnika na odpady komunalne.Szczecinek,
ul. Kręta

Pożar sadzy w przewodzie kominowym.Sulikowo