Strona główna Szczecinek Nowy szef ZGM-TBS w Szczecinku

Nowy szef ZGM-TBS w Szczecinku

Dzisiaj minęła 3-letnia kadencja oraz wygasł mandat prezesa zarządu spółki ZGM-TBS, pana Tomasza Wełka. W związku z tym Rada Nadzorcza powołała na nowego prezesa spółki pana Cezarego Klamkę.

Pan Cezary Klamka jest radcą prawnym prowadzącym dotychczas kancelarię radcy prawnego w Szczecinku, specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości. Aktywnie działa w branży nieruchomości. Zarządzał nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi, doradzał Zarządom WM (projekty umów, wybór wykonawców i nadzór nad pracami remontowymi, odpowiedzialność cywilna WM, projekty uchwał, przygotowanie zebrań Wspólnoty, windykacja należności). Posiada doświadczenie zarządcze i nadzorcze będąc członkiem zarządów i rad nadzorczych wspólnot mieszkaniowych i spółek kapitałowych.

Pan Cezary Klamka jest absolwent wydziału prawa UMK w Toruniu, ukończył też Wyższą Szkołę Biznesu w Pile na kierunku administracja o specjalizacji administracja podatkowa i skarbowa i podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję w zakresie zarządzania nieruchomościami wydaną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Pan Burmistrz Daniel Rak, który reprezentuje Miasto Szczecinek, właściciela spółki, dziękuje Panu Tomaszowi Wełkowi za wieloletnią prace na rzecz ZGM-TBS.

Info: Mateusz Ludewicz